MÁY TÍNH PC AUDIO

BỘ PC AUDIO 1

BỘ PC AUDIO 1

16.340.000₫ -13%

14.222.000₫

Còn hàng

BỘ PC AUDIO 1

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

14.222.000 ₫

16.340.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Cấu hình chi tiết:
 • MAinboad: B760M PG lightning
 • CPU: Intel core i 12700
 • RAM: 32GB RAM
 • VGA: no VGA
 • SSD: 1TB Nvme
BỘ PC AUDIO 2

BỘ PC AUDIO 2

23.333.000₫ -8%

21.442.000₫

Còn hàng

BỘ PC AUDIO 2

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

21.442.000 ₫

23.333.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Cấu hình chi tiết:
 • MAinboad: Z690 Extreme
 • CPU: Intel core i5 14600K
 • RAM: 32GB RAM
 • VGA: NO VGA
 • SSD: 1TB SSD Nvme
BỘ PC AUDIO 3

BỘ PC AUDIO 3

26.449.000₫ -13%

23.142.000₫

Còn hàng

BỘ PC AUDIO 3

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

23.142.000 ₫

26.449.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Cấu hình chi tiết:
 • MAinboad: Z690 Extreme
 • CPU: Intel core i7 14700k
 • RAM: 32GB RAM
 • VGA: NO VGA
 • SSD: 1TB SSD Nvme
BỘ PC AUDIO 4

BỘ PC AUDIO 4

30.149.000₫ -8%

27.842.000₫

Còn hàng

BỘ PC AUDIO 4

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

27.842.000 ₫

30.149.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Cấu hình chi tiết:
 • MAinboad: Z690 Extreme
 • CPU: Intel core i9 13900K
 • RAM: 32GB RAM
 • VGA: NO VGA
 • SSD: 1TB SSD Nvme
Trở về đầu trang

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!