MÁY TÍNH PC AI

BỘ MÁY TÍNH AI 1

BỘ MÁY TÍNH AI 1

30.399.000₫ -8%

27.980.000₫

Còn hàng

BỘ MÁY TÍNH AI 1

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

27.980.000 ₫

30.399.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Máy tính AI (Artificial Intelligence): Đây là một loại máy tính được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thông minh mà trước đây chỉ có con người mới có thể làm được. Máy tính AI có thể học từ dữ liệu và tự động cải thiện hiệu suất của mình qua thời gian.
 • Bộ máy tính dành cho AI: Đây là một hệ thống máy tính có cấu hình mạnh mẽ, thích hợp để huấn luyện và triển khai các mô hình AI phức tạp. Bộ máy tính AI thường được trang bị các GPU mạnh mẽ hoặc các chip AI đặc biệt như Tensor Processing Units (TPUs).
 • Phần mềm AI: Đây là các chương trình hoặc hệ thống phần mềm được xây dựng để triển khai các giải thuật và mô hình AI để giải quyết các vấn đề cụ thể.
BỘ MÁY TÍNH AI 2

BỘ MÁY TÍNH AI 2

44.549.000₫ -7%

41.490.000₫

Còn hàng

BỘ MÁY TÍNH AI 2

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

41.490.000 ₫

44.549.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Máy tính AI (Artificial Intelligence): Đây là một loại máy tính được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thông minh mà trước đây chỉ có con người mới có thể làm được. Máy tính AI có thể học từ dữ liệu và tự động cải thiện hiệu suất của mình qua thời gian.
 • Bộ máy tính dành cho AI: Đây là một hệ thống máy tính có cấu hình mạnh mẽ, thích hợp để huấn luyện và triển khai các mô hình AI phức tạp. Bộ máy tính AI thường được trang bị các GPU mạnh mẽ hoặc các chip AI đặc biệt như Tensor Processing Units (TPUs).
 • Phần mềm AI: Đây là các chương trình hoặc hệ thống phần mềm được xây dựng để triển khai các giải thuật và mô hình AI để giải quyết các vấn đề cụ thể.
BỘ MÁY TÍNH 3

BỘ MÁY TÍNH 3

64.490.000₫ -8%

59.390.000₫

Còn hàng

BỘ MÁY TÍNH 3

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

59.390.000 ₫

64.490.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Máy tính AI (Artificial Intelligence): Đây là một loại máy tính được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thông minh mà trước đây chỉ có con người mới có thể làm được. Máy tính AI có thể học từ dữ liệu và tự động cải thiện hiệu suất của mình qua thời gian.
 • Bộ máy tính dành cho AI: Đây là một hệ thống máy tính có cấu hình mạnh mẽ, thích hợp để huấn luyện và triển khai các mô hình AI phức tạp. Bộ máy tính AI thường được trang bị các GPU mạnh mẽ hoặc các chip AI đặc biệt như Tensor Processing Units (TPUs).
 • Phần mềm AI: Đây là các chương trình hoặc hệ thống phần mềm được xây dựng để triển khai các giải thuật và mô hình AI để giải quyết các vấn đề cụ thể.
BỘ MÁY TÍNH AI 4

BỘ MÁY TÍNH AI 4

105.450.000₫ -8%

96.890.000₫

Còn hàng

BỘ MÁY TÍNH AI 4

 • Giá bán

 • Giá niêm yết

 • Bảo hành

 • Tình trạng

96.890.000 ₫

105.450.000 ₫

Theo từng linh kiện

Còn hàng

Thông số sản phẩm
 • Máy tính AI (Artificial Intelligence): Đây là một loại máy tính được thiết kế để thực hiện các nhiệm vụ thông minh mà trước đây chỉ có con người mới có thể làm được. Máy tính AI có thể học từ dữ liệu và tự động cải thiện hiệu suất của mình qua thời gian.
 • Bộ máy tính dành cho AI: Đây là một hệ thống máy tính có cấu hình mạnh mẽ, thích hợp để huấn luyện và triển khai các mô hình AI phức tạp. Bộ máy tính AI thường được trang bị các GPU mạnh mẽ hoặc các chip AI đặc biệt như Tensor Processing Units (TPUs).
 • Phần mềm AI: Đây là các chương trình hoặc hệ thống phần mềm được xây dựng để triển khai các giải thuật và mô hình AI để giải quyết các vấn đề cụ thể.
Trở về đầu trang

Thêm sản phẩm vào giỏ hàng thành công!